Site logo
Dansk Svenska English Norsk Suomeksi Deutsch

läsWeb 2.0 – talande webb ger ökad tillgänglighet på webben

Undersökningar visar att cirka 25 % av Sveriges vuxna befolkning har svårt att läsa och ta till sig information. Det gäller bland annat personer med nedsatt syn, dyslektiker samt personer med utländskt ursprung. 

EU arbetar aktivt för att öka tillgängligheten i informationsnäten och rekommenderar även i sitt eAccessibility projekt att personer som har svårigheter själva kan läsa en hemsida ska ges möjlighet att ta del av informationen genom talsyntes. 
Det är också beslutat av EU under 2010 att skärpa kraven på offentliga sektorns webbplatser och tillgänglighet för att maximera kommunikationsflödet. läsWeb 2.0 är ett verktyg för att nå detta mål. Välprövad talsyntes lösning läsWeb 2.0 är en så kallad andra generations talteknologi lösning. 
Voice ASP har med läsWeb 2.0 cirka 220 kunder bland statliga verk och kommuner och andra företag/ organisationer i Norge och är marknadsledande. 
Läs Web är även marknadsledande på text to speech i Danmark.

 

Varför läsWeb 2.0 ?

Se jämförelse av läsWeb och annan talösning:

             
      Fördelar med läsWeb 2.0
 • Ingen serverinstallation
 • Sveriges bästa talsyntes
 • Enkel installation
 • Full installationssupport
 • Låg startkostnad och månadsavgift
 • Ingen ledladdning av tung programvara hos användaren
 • Läser HTML, Word, PDF
 • Maximal säkerhet för hemsida och användare
 • Påverkar inte hemsidans grafiska design
 • Fungerar med alla vanliga browsers bland annat Internet Explorer, Firefox, Opera och Safari)
 • Fungerar på mobila plattformar
 • Den talaned webb läser växelvis svenska och engelska. Fungerar även på danska, norska, franska, tyska och spanska
 • Stöder Windows, Mac och Linux
 • Drar minimal bandbredd från webbplatsenhemsidan
 • URL ändras inte
 • Användaren kan välja manlig eller kvinnlig talsyntes

Voice ASP Sverige | 115 50 Stockholm | Tel 08 410 200 57 | Mobil 070-33 99957 | mayda@voiceasp.no