Site logo
Dansk Svenska English Norsk Suomeksi Deutsch

Referenser

läsWEB 2.0 talande webb är utvecklat med bakgrund i mer än 6 års erfarenhet och kunskap från utveckling av talteknologi och drift av bl.a. adgangforalle.dk.


Utvalda referenser i Danmark:


Utvalda referenser i Norge:


Utvalda referenser i Sverige:


Utvalda referenser i Finland:

     

LIS

  • LIS betyder "Language Identification System"
  • Programmet är ett banbrytande och mycket avancerad system som automatisk känner av det språk texten är skriven på
  • LIS kan detektere det språk en texst är på, helt ned på meningsnivå
  • LIS er utvecklat efaktum ApS

Prova själv hur den fungerar vid klicka här


Voice ASP Sverige | 115 50 Stockholm | Tel 08 410 200 57 | Mobil 070-33 99957 | mayda@voiceasp.no