Site logo
Dansk Svenska English Norsk Suomeksi Deutsch

Teknisk information
 
Lång erfarenhet i talteknologi
läsWEB 2.0 talande webb är utvecklat av efaktum ApS och VoiceASP AS som har mer än 8 års erfarenhet av talteknologi. Det är en nätverkslösning med talsyntes centralt placerad på en server hos efaktum ApS. De domäner som skall använda tal teknologi lösningen lägger in 2-3 rader programkod, övrig anpassning (placering av ikon rad etc.) sker via ett grafiskt gränssnitt. Hela installationen görs oftast på ett par timmar, inklusive testning. 
Installationen medför inga driftsstörningar. Varje domän tilldelas en licensnyckel för att skydda mot missbruk. Vissa installationer har gjorts på så vis att läsWEB 2.0 måste aktiveras innan toolbar blir tillgänglig. Se www.bfk.no , www.asker.kommune.no  och www.drammen.kommune.no .

Voice ASP ger kostnadsfri support via telefon/mail och lokala tekniker vid installation och anpassning av läsWEB 2.0. Kontakta oss för en fullständig teknisk specifikation.

Eget Lexikon för talsyntesen 


läsWEB 2.0 använder talsyntesen Elin, utvecklad av AcapelaGroup, Sverige. Elin, med sitt naturliga tonfall, anses vara den bästa talsyntesen på den svenska marknaden i dagsläget. Syntesen lanserades under Juni 2008. Alla talsynteser behöver dock justeras emellanåt, därför har VoiceASP e-mail (Elin@voiceasp.no ) där fel uttalade ord kan anmälas. Dessa korrigeras normalt inom 48 timmar. Detta lexikon är enbart tillgängligt via VoiceASP

Tekniska krav

Krav till din hemsida:
Du skal ha möjlighet att sätta in en enkel linje kod i html-koden på de hemsidor som skal läsas upp

Kraven till dina användare: skal handtera java-script och accepterar cookies. ( I praktiken gör de flesta användare redan detta)

läsWEB 2.0 stödjer de mest använda operativsystem och browsers – Linux, Mac OS, Windows, Internet Explorer, Firefox, Opera,Safari. 


Voice ASP Sverige | 115 50 Stockholm | Tel 08 410 200 57 | Mobil 070-33 99957 | mayda@voiceasp.no