Site logo
Dansk Svenska English Norsk Suomeksi Deutsch

Demo av LISUppläsning på andra språk

läsWEB läser upp texten på er webbsida. Användaren markerar texten som han eller hon vill lyssna på och klickar på uppspelningsknappen.
Texten läses upp helt automatisk – utan att användaren behöver installera någon programvara.
läsWEB gör din webbsida tillgänglig för personer med lässvårigheter.

læseWEB læser teksten på dit website op. Brugeren markerer teksten og klikker på afspilknappen. Så læses teksten automatisk op - uden at brugeren har installeret software. læseWEB gør din tekst tilgængelig for en stor gruppe læsesvage borgere.

web READER reads text on your website aloud. Mark the text and press the play button. The text is then automatically read aloud without users installing additional software. Web READER makes your text accessible to the large group of citizens with reading problems.

leseWeb liest den Text auf der Website vor. Der Benutzer der Website markiert den Text und klickt die Abspieltaste an. Dadurch wird der Text automatisch vorgelesen – und zwar ohne, dass der Benutzer eine Software installiert hat. leseWeb macht Ihren Text einer großen Gruppe leseschwacher Bürger zugänglich.

Web Reader lee su sitio web en voz alta. Seleccione el texto y presione el boton de Reproducir. El texto es automáticamente leído en voz alta sin necesidad de instalar software adicional.
Web Reader facilita el acceso al texto para todas aquellas personas con problemas de lectura.

læseWEB lit le texte sur votre page web à haute voix. L’utilisateur sélectionne le texte et clique sur le bouton de lecture. Alors, le texte est lu à haute voix sans que l’utilisateur ait à installer un logiciel. læseWEB rend votre texte accessible pour un grand nombre de personnes ayant des difficultés à lire.Blandade texter

læseWEB læser teksten på dit website op. web READER reads text on your website aloud. WebReader liest den Text auf der Webseite vor. Web Reader lee su sitio web en voz alta. læseWEB lit le texte sur votre page web à haute voix. läsWEB läser upp texten på er webbsida

     

LIS

  • LIS betyder "Language Identification System"
  • Programmet är ett banbrytande och mycket avancerad system som automatisk känner av det språk texten är skriven på
  • LIS kan detektere det språk en texst är på, helt ned på meningsnivå
  • LIS er utvecklat efaktum ApS

Prova själv hur den fungerar vid klicka här


Voice ASP Sverige | 115 50 Stockholm | Tel 08 410 200 57 | Mobil 070-33 99957 | mayda@voiceasp.no